Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Факултет по транспорта 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта