Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив