Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации