Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта