Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Департамент за квалификация и професионално развитие на учители - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет