Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Факултет по индустриални технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство, Факултет Електронна техника и технологии