Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет