Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Ваня Димитрова Иванова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 4.07.2022 г.
маг. инж. Салма Бумиза, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 27.09.2021 г.
маг. инж. Цветелина Веселинова Михайлова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 26.05.2022 г.
маг. инж. Тодор Тодоров Тодоров, Факултет по индустриални технологииПублична защита на: 31.05.2022 г.
маг. инж. Благовест Николов Златев, Факултет по индустриални технологииПублична защита на: 31.05.2022 г.
маг. инж. Ивайло Емилов Ивайлов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 09.06.2022 г.
маг. инж. Ивайло Марков Георгиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 10.06.2022 г.
маг. инж. Никола Иванов Кузманов, Факултет по транспортаПублична защита на: 16.06.2022 г.
маг. инж. Исак Керолли, Електротехнически факултетПублична защита на: 27.06.2022 г.
маг.инж. Атакан Салимов Салимов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 12.07.2022 г.
маг. инж. Тодор Цветков, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 18.07.2022 г.
маг. Неше Илияз Йълмаз, Машиностроителен факултетПублична защита на: 18.07.2022 г.
маг. инж. Явор Йорданов Лозанов, Електротехнически факултетПублична защита на: 20.09.2022 г.
маг.инж. Тодор Светославов Тодоров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 06.10.2022 г.
маг. инж. Бончо Василев Ников, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 8.7.2022г. г.