Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Васил Любенов Попов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 5.10.20г. г.
маг.инж. Борис Тодоров Демирков, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 16.06.2020 г.
маг. Елена Георгиева Георгиева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 17.06.2020 г.
маг. инж. Емил Петров Мечков, Електротехнически факултетПублична защита на: 29.06.2020 г.
маг. инж. Златин Андреев Георгиев, Факултет по транспортаПублична защита на: 30.06.2020 г.
маг. Христо Георгиев Горгиев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.07.2020 г.
маг. Михаела Атанасова Иванова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.07.2020 г.
ас.инж. Кирил Емилов Николов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 16.09.2020 г.
маг. инж. Десислав Андреев Андреев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 24.09.2020 г.
маг. Елена Атанасова Благова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 28.09.2020 г.
маг. Боян Светославов Костадинов, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 29.09.2020 г.
инж. Николай Стоюв Катранджиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 29.09.2020 г.
маг. инж. Николай Данданов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 05.10.2020 г.
маг. инж. Йордан Лазаров Милев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 06.10.2020 г.
маг. ик., юр. Младен Веселинов Младенов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 24.09.20г, г.
маг. инж. Петър Николаев Николов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 22.10.20г, г.