Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. ик. Александър Стайков Стайков, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 12.7.2024 г.
маг. ик. Флориан Шпрее, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 27.10.2022 г.
Илиян Стойчев Бакалов, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 13.07.2023 г.
маг. инж. Ангел Петков Нинов, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 19.09.2023 г.
маг. инф. Виктор Венциславов Главев, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 19.09.2023 г.
маг. инж. Иван Красимиров Кънев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 27.09.2023 г.
маг. инж. Цветозар Дамянов Цанев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 25.01.2024 г.
маг. инж. Александра Йоанис Бриасули, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 11.03.2024 г.
маг. физ. Галя Тодорова Димова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 26.03.2024 г.
маж. инж.Веселин Владимиров Ангелов, Стопански факултетПублична защита на: 28.03.2024 г.
маг. инж. Георги Николаев Георгиев, Стопански факултетПублична защита на: 01.04.2024 г.
маг. инж. Йорданка Генова Дунчева-Роблес, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 16.04.2024 г.
маг. инж. Йоанна Александрова Алексиева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 18.04.2024 г.
маг. инж. Мирослав Красимиров Андреев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 22.04.2024 г.
маг. инж. Георгиос Куюмтзидис, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 09.05.2024 г.
маг. инж. Гергана Милкова Миланова, Факултет по индустриални технологииПублична защита на: 14.05.2024 г.
маг. инж. Берат Тефик Уйкани, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 20.05.2024 г.
маг. инж. Илкер Алтанов Яхов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 21.05.2024 г.
маг. Йоана Ваньова Кютинска, Машиностроителен факултетПублична защита на: 04.06.2024 г.
ас. маг. инж. Димитър Колев Тотев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 10.06.2024 г.
маг. Мария Илиева Вълкова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 03.07.2024 г.
маг. инж. Зина Занкова Христова, Стопански факултетПублична защита на: 09.07.2024 г.
маг. Инж. Силвестър Василев Божериков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 11.07.2024 г.