Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Диляна Димитрова Колева, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 05.03.2019 г.
маг. мат. Златина Ценова, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 12.03.2019 г.
маг. Мария Делова Иванова, Стопански факултетПублична защита на: 14.03.2019 г.
Отман Отман Ахмед, Стопански факултетПублична защита на: 14.03.2019 г.
маг. инж. Здравка Георгиева Симеонов, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 19.03.2019 г.
маг. инж. Мартин Орлинов Истатков, Стопански факултетПублична защита на: 19.03.2019 г.
маг. инж. Пламен Георгиев Мъцински, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 20.03.2019 г.
маг. Калина Николаева Ангелова, Стопански факултетПублична защита на: 21.03.2019 г.
ас. маг. инж. Росен Милчов Божилов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 22.03.2019 г.
маг. инж. Шайк Джейвид Рашийд, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 25.03.2019 г.
маг. инж. Саранг Марути Патил, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 25.03.2019 г.
маг. инж. Соумя Ранджан Самал, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 26.03.2019 г.
маг. инж. Хитеш Синг, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 26.03.2019 г.
маг. инж. Иле Димитриевски, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 28.03.2019 г.
маг. инж. Таня Бечева Гигова, Стопански факултетПублична защита на: 18.04.2019 г.
Момчил Петров Василев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 18.04.2019 г.
ас. маг. инж. Красимир Симеонов Гълъбов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 23.04.2019 г.
маг. инж. Ваня Милкова Славова, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 13.05.2019 г.
ас. маг.инж. Димитрия Михайлова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 20.05.2019 г.
маг.инж. Викас Вишну Гайкуайд, Електротехнически факултетПублична защита на: 21.05.2019 г.
маг. инж. Круме Андреев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 10.06.2019 г.
маг. инж. Басри Кул, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 17.06.2019 г.