Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж Димчо Стефанов Димов, Стопански факултетПублична защита на: г.
маг.ик. Гергана Георгиева Кулина-Радева, Стопански факултетПублична защита на: 16.03.2017 г.
маг. инж. Кирил Орлинов Ковачев, Стопански факултетПублична защита на: 04.04.2017 г.
маг. ик. Наталия Вълчева Кирева, Стопански факултетПублична защита на: 04.04.2017 г.
маг. инж. Младен Бойков Митов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 06.04.2017 г.
маг.инж. Стоян Савов Петров, Електротехнически факултетПублична защита на: 06.04.2017 г.
маг.инж. Евелина Георгиева Миткова, Машиностроителен факултетПублична защита на: 27.04.2017 г.
ас.арх. Лъчезар Петров Григоров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 27.04.2017 г.
маг. инж. Владимир Христов Кънчев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 02.05.2017 г.
маг. инж. Даниела Тодорова Иванова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 04.05.2017 г.
маг. инж. Бойчо Ангелов Скробански, Факултет по транспортаПублична защита на: 09.05.2017 г.
маг. инж. Аднан Бахри Реджеб, Факултет Компютърни системи и управлениеПублична защита на: 16.05.2017 г.
маг. инж. Томас Валтер Мюке, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 19.05.2017 г.
маг. инж. Иван Иванов Монов, Факултет по транспортаПублична защита на: 08.06.2017 г.
маг. инж. Борис Симон Грасиани, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 08.06.2017 г.
маг. инж. Добромир Георгиев Гайдажиев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 12.06.2017 г.
маг. Веселка Ненчева Христова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 12.06.2017 г.
маг. Марина Иванова Димитрова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 12.06.2017 г.
маг. инж. Кирил Кръстев Ленгеров, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 30.06.2017 г.
маг.инж. Пламен Трифонов Семов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 03.07.2017 г.
маг. инж. Николай Дончев Тодоров, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 04.07.2017 г.
ас. инж. Иванчо Тодоров Кънев, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 05.07.2017 г.
маг. инж. Иван Желязков Лазаров, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 07.07.2017 г.
маг. инж. Лъчезар Начков Божков, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 17.07.2017 г.