Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг.инж. Слав Боянов Димитров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 12.09.2017 г.
маг. инж. Радина Асенова Николова, Факултет по транспортаПублична защита на: 19.09.2017 г.
маг. инж. Васил Емилов Раденков, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 28.09.2017 г.
маг. инж. Камен Христов Христов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 02.10.2017 г.
маг. инж. Никола Неделчев Николов, Електротехнически факултетПублична защита на: 03.10.2017 г.
маг. инж. Ивайло Георгиев Иванов, Електротехнически факултетПублична защита на: 03.10.2017 г.
инж. Чаудхари Манохар Сантош Бикубай, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 09.10.2017 г.
ас.инж. Десислава Стефчова Георгиева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 09.10.2017 г.
маг. инж. Камен Цветанов Грозданов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 18.10.2017 г.
маг. инж. Мария Савова Евтимова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 19.10.2017 г.
маг. инж. Йорданка Тончева Славчева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 19.10.2017 г.
маг. инж. Иван Стефанов Петров, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 20.10.2017 г.
маг. инж. Николай Петков Острев, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 26.10.2017 г.
маг. инж. Иван Стефанов Станев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 27.10.2017 г.
маг. ик. маг. юр. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 31.10.2017 г.
маг. инж. Николай Вълчев Милков, Факултет по транспортаПублична защита на: 03.11.2017 г.
маг. инж. Цветомир Методиев Стоянов, Електротехнически факултетПублична защита на: 14.11.2017 г.