Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Валентин Ангелов Миленов, Електротехнически факултетПублична защита на: 07.06.201 г.
маг. инж. Евгения Петкова Василева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 22.05.2018 г.
маг. инж. Димитър Атанасов Гърневски, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 07.06.2018 г.
маг. инж. Янко Иванов Ралев, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 12.06.2018 г.
маг.инж. Георги Симеонов Георгиев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 14.06.2018 г.
маг.инж. Велислав Петков Ценов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 19.06.2018 г.
маг. инж. Йордан Георгиев Ковачев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 21.06.2018 г.
маг. Владимира Костова Тенева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 25.06.2018 г.
маг. инж. Виктор Росенов Стойнов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 28.06.2018 г.
маг. инж. Антоанета Георгиева Димитрова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 03.07.2018 г.
маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 09.07.2018 г.
маг. Бела Иванова Бонева, Публична защита на: 10.07.2018 г.
ас. инж. Асен Димитров Вергов, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 10.07.2018 г.
маг. инж. Васил Стоилов Драмбалов, Електротехнически факултетПублична защита на: 03.09.2018 г.
маг. инж. Съби Тодоров Събев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 03.09.2018 г.
ас. маг. инж. Станимир Иванов Пенчев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 03.09.2018 г.
маг. инж. Везир Мехмед Реджепи, Електротехнически факултетПублична защита на: 04.09.2018 г.
маг. инж. Реджеп Абдурахим Шакири, Електротехнически факултетПублична защита на: 04.09.2018 г.
ас. маг. инж. Иван Петров Мараджиев, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 04.09.2018 г.
ас. маг. Силвия Костадинова Баева, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 20.09.2018 г.