Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. ик. Флориан Шпрее, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 27.10.2022 г.
маг.инж. Пламен Огнянов Наков, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 02.05.2023 г.
маг.инж. Александър Валентинов Христов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 16.05.2023 г.
маг. Силвия Димитрова Бобева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 01.06.2023 г.
маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 05.06.2023 г.
маг. инж. Йордан Свеженов Стоянов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 21.06.2023 г.
маг. физ. Емил Емилов Костов, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 28.06.2023 г.
маг. инж. Ана Бориславова Борисова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 28.06.2023 г.
ас. маг. инж. Мирослава Йорданова Иванова, Машиностроителен факултетПублична защита на: 29.06.2023 г.
маг. инж. Борислав Иванов Иванов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 29.06.2023 г.
маг. инж. Беата Пламенова Влахова, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 03.07.2023 г.
маг. инж. Теодора Атанасова Мечева, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 07.07.2023 г.
маг. Габриела Николаева Атанасова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 19.09.2023 г.
маг. инж. Йордан Руменов Йорданов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 26.09.2023 г.
маг. инж. Николай Петров Камбосев, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 28.09.2023 г.
маг. инж. Десислава Петкова Димова, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 1.9.2023 г г.