Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Николай Ангелов Енев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 17.09.2021 г.
маг. Анна Димитрова Николова, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 20.09.2021 г.
маг. инж. Камен Иванов Пенков, Факултет по транспортаПублична защита на: 20.09.2021 г.
маг. инж. Ралица Николаева Райнова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 21.09.2021 г.
маг. инж. Ивайло Симеонов Ченчев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 21.09.2021 г.
маг. инж. Девина Венцеславова Маноева, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 23.09.2021 г.
маг. инж. Михаил Светославов Милев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 24.09.2021 г.
маг. инж. Салма Бумиза, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 27.09.2021 г.
маг. Инж. Елена Симеонова Николова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 30.09.2021 г.
маг. инж. Спиридон Апостолов Арнаудов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 08.10.2021 г.
маг. Меглена Делчева Лазарова, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 11.10.2021 г.
инж. Джадхав Пандуранг, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 18.10.2021 г.
инж. Анкита Карале, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 19.10.2021 г.
маг. инж. Климент Крумов Георгиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 25.10.2021 г.
маг.инж. Мехмет Шен, Електротехнически факултетПублична защита на: 08.11.2021 г.
маг. инж. Ина Димитрова Николова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 09.11.2021 г.
маг. инж. Христо Христов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 11.11.2021 г.
маг. инж. Стоян Петров Петров, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.11.2021 г.
маг. инж. Христо Стефанов Илчев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.11.2021 г.
маг. инж. Михаил Христов Пейчев, Факултет по транспортаПублична защита на: 16.11.2021 г.
маг. инж. Георги Димитров Палагачев, Факултет по транспортаПублична защита на: 16.11.2021 г.
маг. инж. Камен Николаев Стойков, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 18.11.2021 г.
маг.инж. Нина Руменова Спасова, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 02.09.21 1 г.