Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Христо Милушев Хаджиев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 23.1.2019 г.
маг. инж. Константин Венедиктов Райков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 22.2.2019 г.
маг. инж. Николай Димитров Паунков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 22.2.2019 г.
маг. инж. Росица Тодорова Величкова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 10.10.2011 г.
ас.инж. Светла Луканова Иванова - Василева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 29.10.2018 г.
маг. инж. Юлиян Анестиев Петров, Факултет по транспортаПублична защита на: 05.11.2018 г.
маг. инж. Росен Венциславов Русанов, Факултет по транспортаПублична защита на: 05.11.2018 г.
ас. инж. Искра Сашова Симова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 06.11.2018 г.
маг. инж. Радослав Радков Костов, Факултет по транспортаПублична защита на: 06.11.2018 г.
маг.инж. Анелия Иванова Цанова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 12.11.2018 г.
маг. инж. Мария Манолова Петкова, Факултет по транспортаПублична защита на: 13.11.2018 г.
Костадин Иванов Зашев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 15.11.2018 г.
маг. инж. Веселина Росенова Трашлиева, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 15.11.2018 г.
маг. инж. Стефан Иванов Сулаков, Електротехнически факултетПублична защита на: 19.11.2018 г.
маг. мат. Магдалина Василева Узунова, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 20.11.2018 г.
ас.инж. Христиана Николаева Николова, Машиностроителен факултетПублична защита на: 18.12.2018 г.
маг. инж. Антония Димитрова Михайлова, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 28.01.2019 г.
маг. инж. Николай Вакрилив Вакрилов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.01.2019 г.
маг.инж. Камелия Стоянова Райнова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 05.02.2019 г.
маг. инж. Галя Веселинова Павлова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 07.02.2019 г.
ас. маг. инж. Деница Кирева-Михова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 11.02.2019 г.
ас. маг. инж. Димитър Атамян, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 12.02.2019 г.
маг. инж. Стела Ветова – Иванова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 21.02.2019 г.
маг. инж. Дилян Иванов Димитров, Електротехнически факултетПублична защита на: 28.02.2019 г.