Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг.инж. Мирослав Христов Христов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 18.02.2020 г.
маг. инж. Цветан Маринов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 20.02.2020 г.
маг. инж. Николай Петев Браянов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 10.03.2020 г.
маг. Христо Георгиев Горгиев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.04.2020 г.
маг. Михаела Атанасова Иванова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.04.2020 г.
маг. инж. Юлия Велинова Калъпчийска, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 27.04.2020 г.
маг. инж. Диан Милчев Илиев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 11.05.2020 г.
маг. Росен Юлианов Такев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 11.05.2020 г.
маг. инж. Антони Иванов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 18.05.2020 г.
маг. инж. Зоран Любчо Златев, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 28.05.2020 г.
маг. инж. Иван Евтимов Бачев, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 28.05.2020 г.
физ. Росица Андреева Павлова, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 14 април 2 г.