Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Христо Милушев Хаджиев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 23.1.2019 г.
маг. инж. Константин Венедиктов Райков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 22.2.2019 г.
маг. инж. Николай Димитров Паунков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 22.2.2019 г.
маг. инж. Пламен Георгиев Мъцински, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 20.3.2019 г.
маг. инж. Диляна Димитрова Колева, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 5.3.2019 г г.
маг. инж. Росица Тодорова Величкова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 10.10.2011 г.
ас. маг. инж. Ангел Стоянов Петлешков, Електротехнически факултетПублична защита на: 22.01.2019 г.
маг. инж. Антония Димитрова Михайлова, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 28.01.2019 г.
маг. инж. Николай Вакрилив Вакрилов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.01.2019 г.
маг.инж. Камелия Стоянова Райнова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 05.02.2019 г.
маг. инж. Галя Веселинова Павлова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 07.02.2019 г.
ас. маг. инж. Деница Кирева-Михова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 11.02.2019 г.
ас. маг. инж. Димитър Атамян, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 12.02.2019 г.
маг. инж. Стела Ветова – Иванова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 21.02.2019 г.
маг. инж. Дилян Иванов Димитров, Електротехнически факултетПублична защита на: 28.02.2019 г.
маг. мат. Златина Ценова, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 12.03.2019 г.
маг. Мария Делова Иванова, Стопански факултетПублична защита на: 14.03.2019 г.
Отман Отман Ахмед, Стопански факултетПублична защита на: 14.03.2019 г.
маг. инж. Здравка Георгиева Симеонов, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 19.03.2019 г.
маг. инж. Мартин Орлинов Истатков, Стопански факултетПублична защита на: 19.03.2019 г.
маг. Калина Николаева Ангелова, Стопански факултетПублична защита на: 21.03.2019 г.
ас. маг. инж. Росен Милчов Божилов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 22.03.2019 г.
маг. инж. Шайк Джейвид Рашийд, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 25.03.2019 г.
маг. инж. Саранг Марути Патил, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 25.03.2019 г.
маг. инж. Соумя Ранджан Самал, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 26.03.2019 г.
маг. инж. Хитеш Синг, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 26.03.2019 г.
маг. инж. Иле Димитриевски, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 28.03.2019 г.
ас. маг. инж. Красимир Симеонов Гълъбов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 23.04.2019 г.
маг. инж. Таня Бечева Гигова, Стопански факултетПублична защита на: 23.04.2019 г.