Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Салма Бумиза, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 27.09.2021 г.
маг.инж. Мехмет Шен, Електротехнически факултетПублична защита на: 08.11.2021 г.
маг. инж. Ина Димитрова Николова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 09.11.2021 г.
маг. инж. Христо Христов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 11.11.2021 г.
маг. инж. Стоян Петров Петров, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.11.2021 г.
маг. инж. Христо Стефанов Илчев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.11.2021 г.
маг. инж. Михаил Христов Пейчев, Факултет по транспортаПублична защита на: 16.11.2021 г.
маг. инж. Георги Димитров Палагачев, Факултет по транспортаПублична защита на: 16.11.2021 г.
маг. инж. Камен Николаев Стойков, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 22.11.2021 г.
маг.инж. Димитър Тенев Панайотов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 10.01.2022 г.
маг.инж. диз. Ивелина Ангелова Даулова, Машиностроителен факултетПублична защита на: 11.01.2022 г.
Павел Станимиров Цанков, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 21.02.2022 г.
маг. Марлена Йорданова Данева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 28.02.2022 г.