Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. Христо Георгиев Горгиев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.04.2020 г.
маг. Михаела Атанасова Иванова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 10.04.2020 г.
маг. инж. Юлия Велинова Калъпчийска, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 27.04.2020 г.
маг. инж. Диан Милчев Илиев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 11.05.2020 г.
маг. Росен Юлианов Такев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 11.05.2020 г.
маг. инж. Антони Иванов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 18.05.2020 г.
ас. инж. Боян Ангелов Дочев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 21.05.2020 г.
маг. инж. Йордан Лазаров Милев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 26.05.2020 г.
маг. инж. Зоран Любчо Златев, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 28.05.2020 г.
маг. инж. Иван Евтимов Бачев, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 28.05.2020 г.
маг. Огнян Тодоров Георгиев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 04.06.2020 г.
маг. Анжела Андреева Андреева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 04.06.2020 г.
маг.инж. Борис Тодоров Демирков, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 16.06.2020 г.
маг. Елена Георгиева Георгиева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 17.06.2020 г.
маг. инж. Емил Петров Мечков, Електротехнически факултетПублична защита на: 29.06.2020 г.
маг. инж. Златин Андреев Георгиев, Факултет по транспортаПублична защита на: 30.06.2020 г.
ас.инж. Кирил Емилов Николов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 13.07.2020 г.
физ. Росица Андреева Павлова, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 14 април 2 г.