Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. ик. Флориан Шпрее, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 27.10.2022 г.
Илиян Стойчев Бакалов, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 13.07.2023 г.
маг. инж. Ангел Петков Нинов, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 19.09.2023 г.
маг. инф. Виктор Венциславов Главев, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 19.09.2023 г.
маг. инж. Иван Красимиров Кънев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 27.09.2023 г.
маг. инж. Фатлуме Жуаяни, Факултет по индустриални технологииПублична защита на: 05.10.2023 г.
маг.инж. Георги Димитров Искров, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 09.11.2023 г.
маг. инж. Теодора Сечкова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 04.12.2023 г.
маг. инж. Ивайло Начев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 04.12.2023 г.
маг. инж. Евгени Веселинов Събев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 19.12.2023 г.
маг. инж. Александър Колев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 15.01.2024 г.
маг. Мирослав Цонев Маринов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 17.01.2024 г.
маг. инж. Цветозар Дамянов Цанев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 25.01.2024 г.
маг.инж. Антония Янчева Василева-Русева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 30.01.2024 г.
маг. инж. Петя Иванова Цветкова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 30.01.2024 г.
маг. инж. Емил Руменов Григоров, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 08.02.2024 г.
маг. инж. Жулиета Атанасова Едрева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 08.02.2024 г.
маг. инж. Антуан Христов Ангелов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 27.02.2024 г.
маг. инж. Александра Николаева Георгиева, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 07.03.2024 г.