Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Вивек Кумар, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: г.
маг. инж. Кумуд Саксена, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: г.
маг. инж. Йордан Лазаров Милев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 06.10.2020 г.
Георги Димов Георгиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 02.11.2020 г.
маг. инж. Божидар Георгиев Гълъбов, Електротехнически факултетПублична защита на: 16.11.2020 г.
маг. инж. Милена Цветанова Ангелова, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 18.11.2020 г.
маг. инж. Станчо Костов Едрев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 20.11.2020 г.
маг. инж. Йордан Георгиев Карачивиев, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 03.12.2020 г.
маг. инж. Ангел Стефанов Гарабитов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 18.01.2021 г.
маг. инж. Мигленна Красимирова Тодорова, Електротехнически факултетПублична защита на: 28.01.2021 г.
маг.инж.Ради Несторов Несторов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 04.02.2021 г.
маг. инж. Мехмед Кадир Хасан, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 04.02.2021 г.
маг. инж. Владислав Емилов Петров, Електротехнически факултетПублична защита на: 22.02.2021 г.
маг. инж. Николай Теодосиев Георгиев, Стопански факултетПублична защита на: 23.02.2021 г.
маг. ик. Христиан Юриев Даскалов, Стопански факултетПублична защита на: 04.03.2021 г.
маг. инж. Мария Цонева Павлова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 04.03.2021 г.