Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. Десислава Огнянова Парушева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: г.
маг. инж. Веселка Сашева Петрова-Димитрова, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 4.11.2022 г.
маг. инж. Стойчо Пенков Пенков, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 9.11.2022 г.
маг. инж. Теодоси Генчев Цанков, Електротехнически факултетПублична защита на: 19.09.2022 г.
маг. инж. Явор Йорданов Лозанов, Електротехнически факултетПублична защита на: 20.09.2022 г.
маг. инж. Росен Кирчев Петков, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 20.09.2022 г.
маг. инж. Хараламбос Михаил Докомес, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 29.09.2022 г.
маг. инж. Цветан Вълковски, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 03.10.2022 г.
маг. инж. Росен Сашов Илиев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 04.10.2022 г.
инж. Морис Патрик Швикер, Факултет по транспортаПублична защита на: 04.10.2022 г.
маг.инж. Тодор Светославов Тодоров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 06.10.2022 г.
Кхалдон Кхалед Салех Ал-Кармади, Стопански факултетПублична защита на: 06.10.2022 г.
маг. Аида Битри, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 08.11.2022 г.
маг. инж. Димитър Киров Янков, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 11.11.2022 г.
маг. инж. Иван Димитров Зайков, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 14.11.2022 г.
маг. Ангел Венциславов Петков, Факултет по индустриални технологииПублична защита на: 17.11.2022 г.
маг. Виолета Иванова Тодорова, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 17.11.2022 г.
маг. инж. Петър Иванов Стоев, Електротехнически факултетПублична защита на: 26.01.2023 г.