Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Ивайло Тошков Найденов, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 15.3.2018 г.
маг. инж. Веселина Красимирова Димитрова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.02.2018 г.
маг. инж. Георги Петров Георгиев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 26.02.2018 г.
маг. Корнелия Бончева Костова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 06.03.2018 г.
маг. Маргарита Славова Пенева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 06.03.2018 г.
маг.инж. Борис Пламенов Петров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 08.03.2018 г.
маг.инж. Николай Димитров Димитров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 08.03.2018 г.
маг.инж. Мирослав Станиславов Алексиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 12.03.2018 г.
маг. инж. Ваня Василева Иванова, Стопански факултетПублична защита на: 13.03.2018 г.
маг. инж. Весела Георгиева Кайнакчиева, Стопански факултетПублична защита на: 13.03.2018 г.
маг.инж. Рада Боянова Вълчева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 15.03.2018 г.
маг. инж. Радостина Атанасова Христова-Минчева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 16.03.2018 г.
маг. инж. Диана Пламенова Танева, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 20.03.2018 г.
маг. инж. Марин Свтославов Алдимиров, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 20.03.2018 г.
инж. Константин Стефанов Чукалов, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 22.03.2018 г.
маг. инж. Анастас Николов Николов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 29.03.2018 г.