Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Цветослава Кьосева, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: г.
маг. ик. Флориан Шпрее, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 27.10.2022 г.
маг. инж. Петър Иванов Стоев, Електротехнически факултетПублична защита на: 26.01.2023 г.
маг. инж. Галя Стоянова Здравчева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 27.02.2023 г.
маг. инж. Даниел Михайлов Митев, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 27.03.2023 г.
маг. инж. Красимир Тончев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 03.04.2023 г.
маг. инж. Ива Йорданова Драгановска, Електротехнически факултетПублична защита на: 24.04.2023 г.
маг. инж. Ана Габриелова Банкова, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 25.04.2023 г.
Иван Николов Димчев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 27.04.2023 г.
Николай Нестаров Грозев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 27.04.2023 г.
маг. инж. Нури Бериша, Електротехнически факултетПублична защита на: 11.05.2023 г.