Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Ваня Милкова Славова, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 13.05.2019 г.
ас. маг.инж. Димитрия Михайлова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 20.05.2019 г.
маг.инж. Викас Вишну Гайкуайд, Електротехнически факултетПублична защита на: 21.05.2019 г.
маг. инж. Басри Кул, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 27.05.2019 г.
маг. инж. Круме Андреев, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 10.06.2019 г.
маг. инж. Александър Георгиев Гечев, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 05.07.2019 г.
маг. инж. Тодор Стоянов Попов, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 11.07.2019 г.
маг. инж. Амусу Дороте, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 16.07.2019 г.
маг. инж. Иван Илиев Ташев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 17.07.2019 г.
маг. инж. Здравка Николова Чобанова, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 22.07.2019 г.
маг. инж. Иво Ангелов Ангелов, Факултет по транспортаПублична защита на: 10.09.2019 г.
маг. инж. Борислав Тодоров Ганев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 16.09.2019 г.
ас. маг. Кирил Райчев Петков, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 17.09.2019 г.
маг. инж. Николай Георгиев Братованов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 19.09.2019 г.