Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Александър Георгиев Гечев, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 05.07.2019 г.
маг. инж. Иво Ангелов Ангелов, Факултет по транспортаПублична защита на: 10.09.2019 г.
маг. инж. Борислав Тодоров Ганев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 16.09.2019 г.
Кирил Райчев Петков, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 17.09.2019 г.
маг. инж. Николай Георгиев Братованов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 19.09.2019 г.
маг. инж. Иван Павлов Топалов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 19.09.2019 г.
ас. инж. Димитър Христов Бадаров, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 26.09.2019 г.
маг. инж. Стефан Василев Калчев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 27.09.2019 г.
маг. инж. Малина Колева Димитрова, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 03.10.2019 г.
ас.инж. Александър Емилов Грънчаров, Машиностроителен факултетПублична защита на: 14.10.2019 г.
маг. инж. Петя Тихомирова Петкова, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 14.10.2019 г.
маг. Теодора Петкова Пешева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 14.10.2019 г.
маг. Стефан Здравков Маринов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 21.10.2019 г.
маг. Мартин Красимиров Златков, Машиностроителен факултетПублична защита на: 21.10.2019 г.
маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 22.10.2019 г.
маг.инж. Емил Иванов Енчев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 22.10.2019 г.
маг. Петър Петров Петров, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 28.10.2019 г.
маг. Геновева Евгениева Шмидтманн, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 28.10.2019 г.
маг. инж. Димитър Здравков Георгиев, Факултет за френско обучение по електроинженерствоПублична защита на: 29.10.2019 г.
маг. инж. Константин Василев Костов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 29.10.2019 г.
маг. инж. Петър Василев Маринов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 31.10.2019 г.
маг. инж. Стоян Александров Вучев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 04.11.2019 г.
инж. Каруна Сурякант Бозале, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 04.11.2019 г.