Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. ик. маг. юр. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 31.10.2017 г.
маг. инж. Николай Вълчев Милков, Факултет по транспортаПублична защита на: 03.11.2017 г.
маг. инж. Цветомир Методиев Стоянов, Електротехнически факултетПублична защита на: 14.11.2017 г.
маг. Мат. Христо Генчев Генев, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 14.12.2017 г.
маг. инж. Веселина Красимирова Димитрова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 15.02.2018 г.
маг. Корнелия Бончева Костова, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 06.03.2018 г.
маг. Маргарита Славова Пенева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 06.03.2018 г.
маг.инж. Мирослав Станиславов Алексиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 12.03.2018 г.
маг. инж. Ваня Василева Иванова, Стопански факултетПублична защита на: 13.03.2018 г.
маг. инж. Весела Георгиева Кайнакчиева, Стопански факултетПублична защита на: 13.03.2018 г.