Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Александър Георгиев Гечев, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 05.07.2019 г.
маг. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 16.01.2020 г.
маг.инж. Мирослав Христов Христов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 18.02.2020 г.
маг. инж. Цветан Маринов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 20.02.2020 г.
маг. инж. Николай Петев Браянов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 10.03.2020 г.