Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Съби Тодоров Събев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 03.09.2018 г.
ас. маг. инж. Станимир Иванов Пенчев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 03.09.2018 г.
маг. инж. Везир Мехмед Реджепи, Електротехнически факултетПублична защита на: 04.09.2018 г.
маг. инж. Реджеп Абдурахим Шакири, Електротехнически факултетПублична защита на: 04.09.2018 г.
ас. маг. инж. Иван Петров Мараджиев, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 04.09.2018 г.
маг. инж. Костадин Филипов Стоянов, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 10.09.2018 г.
ас. маг. инж. Юлиян Асенов Генов, Факултет по транспортаПублична защита на: 15.09.2018 г.
ас. маг. Силвия Костадинова Баева, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 20.09.2018 г.
маг.инж. Георги Петров Козлев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 25.09.2018 г.
ас.инж. Георги Делчев Томов, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 27.09.2018 г.
маг. инж. Вела Минчева Симеонова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 27.09.2018 г.
маг. инж. Станислав Юлиянов Филипов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 02.10.2018 г.
маг.инж. Лало Кънчев Вълчков, Машиностроителен факултетПублична защита на: 04.10.2018 г.
маг. инж. Върбинка Василева Стефанова-Стоянова, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 04.10.2018 г.
маг. инж. Иван Николаев Денев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 08.10.2018 г.
маг. инж. Невен Красимиров Николов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 08.10.2018 г.
маг. инж. Атанас Танев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 11.10.2018 г.
маг.инж. Георги Руменов Цочев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 11.10.2018 г.
маг. инж. Калоян Петков Димитров, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 16.10.2018 г.
маг. инж. Иван Ивов Иванов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 17.10.2018 г.
маг. инж. Стефан Руменов Бобев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 22.10.2018 г.
маг.инж. диз. Настасия Радославова Драгнева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 22.10.2018 г.
ас.инж. Светла Луканова Иванова - Василева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 29.10.2018 г.
маг. инж. Юлиян Анестиев Петров, Факултет по транспортаПублична защита на: 05.11.2018 г.
маг. инж. Росен Венциславов Русанов, Факултет по транспортаПублична защита на: 05.11.2018 г.
ас. инж. Искра Сашова Симова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 06.11.2018 г.
маг. инж. Радослав Радков Костов, Факултет по транспортаПублична защита на: 06.11.2018 г.
маг.инж. Анелия Иванова Цанова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 12.11.2018 г.
маг. инж. Мария Манолова Петкова, Факултет по транспортаПублична защита на: 13.11.2018 г.
Костадин Иванов Зашев, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 15.11.2018 г.
маг. инж. Веселина Росенова Трашлиева, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 15.11.2018 г.
маг. инж. Стефан Иванов Сулаков, Електротехнически факултетПублична защита на: 22.11.2018 г.