Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


маг. инж. Васил Любенов Попов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 5.10.20г. г.
ас.инж. Кирил Емилов Николов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 16.09.2020 г.
маг. инж. Десислав Андреев Андреев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 24.09.2020 г.
маг. Елена Атанасова Благова, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 28.09.2020 г.
маг. Боян Светославов Костадинов, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 29.09.2020 г.
инж. Николай Стоюв Катранджиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 29.09.2020 г.
маг. инж. Николай Данданов, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 05.10.2020 г.
маг. инж. Йордан Лазаров Милев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 06.10.2020 г.
маг. инж. Петко Йорданов Данов, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 26.10.2020 г.
маг. инж. Мартин Иванов Пушкаров, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 27.10.2020 г.
маг. инж. Цветан Петков Шошков, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.10.2020 г.
маг. инж. Борислав Борисов Бонев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.10.2020 г.
Георги Димов Георгиев, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - ПловдивПублична защита на: 02.11.2020 г.
маг. инж. Веселина Атанасова Бързинска, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 03.11.2020 г.
маг. инж. Гергана Илиева Вачева, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 03.11.2020 г.
маг. инж. Юри Киров Желязков, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 09.11.2020 г.
маг. инж. Атанас Колев Атанасов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 09.11.2020 г.
маг. инж. Александър Петров Ангелов, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 10.11.2020 г.
маг. инж. Божидар Георгиев Гълъбов, Електротехнически факултетПублична защита на: 16.11.2020 г.
маг. инж. Милена Цветанова Ангелова, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 18.11.2020 г.
маг. инж. Станчо Костов Едрев, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 20.11.2020 г.
маг. ик., юр. Младен Веселинов Младенов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 24.09.20г, г.
маг. инж. Петър Николаев Николов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтПублична защита на: 22.10.20г, г.