Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”:


ас. маг. инж. Борислав Любенов Ангелов, Енергомашиностроителен факултетПублична защита на: 25.5.2021 г.
маг. инж. Йордан Лазаров Милев, Факултет Компютърни системи и технологииПублична защита на: 06.10.2020 г.
маг.инж.Ради Несторов Несторов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 04.02.2021 г.
маг. инж. Цвети Христов Хранов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.03.2021 г.
маг. инж. Георги Николов Панов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 29.03.2021 г.
инж. Тодор Цветиев Гаврилов, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 23.04.2021 г.
ас. маг. инж. Владислав Йорданов Мазнички, Факултет по транспортаПублична защита на: 26.04.2021 г.
инж.диз. Нели Красимирова Николова, Машиностроителен факултетПублична защита на: 11.05.2021 г.
маг. инж. Ивелина Христова Методиева, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 13.05.2021 г.
маг. инж. Гаврил Михайлов Гаврилов, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 27.05.2021 г.
маг.инж. Виктор Валентинов Арсов, Машиностроителен факултетПублична защита на: 07.06.2021 г.
маг. инж. Атанаси Минчев Ташев, Факултет по транспортаПублична защита на: 24.06.2021 г.
доц. д-р Малинка Спасова Иванова, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 24.06.2021 г.
маг. инж. Ангел Огнянов Хиндов, Инженерно-Педагогически факултет - СливенПублична защита на: 30.06.2021 г.
маг. Габриела Пенева Пенева, Стопански факултетПублична защита на: 20.07.2021 г.
маг.инж. Даниела Тодорова Минчева, Машиностроителен факултетПублична защита на: 27.07.2021 г.
маг.инж. Димитър Живков Кромичев, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 28.07.2021 г.
маг.инж. Теодора Христова Христева, Факултет по Електроника и Автоматика - ПловдивПублична защита на: 28.07.2021 г.