Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство, Технически колеж - Казанлък 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен