Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта