Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.3 Педагогика на обучението по ..., Факултет приложна математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ..., Факултет приложна математика и информатика 3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 4.5 Математика, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 4.5 Математика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Технически колеж - София 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен 5.13 Общо инженерство, Факултет Електронна техника и технологии