Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 4.5 Математика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Технически колеж - Казанлък 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Технически колеж - София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен 5.13 Общо инженерство, Стопански факултет