Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 26.09.2019 г.
проф. д-р инж. Валери Марков Младенов, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 01.10.2019 г.
проф. д-р инж. Владимир Пулков, Факултет по телекомуникацииПублична защита на: 03.10.2019 г.
доц.д-р Росен Пешев Митрев, Машиностроителен факултетПублична защита на: 31.10.2019 г.