Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


доц. д-р Дориан Асенов Минков, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 01.10.2018 г.
проф. д-р Славка Славчева Цанова, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 01.10.2018 г.