Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


проф. д-р инж. Снежана Тодорова Йорданова, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 05.06.2018 г.