Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


проф.д-р инж. Иво Кръстев Малаков, Машиностроителен факултетПублична защита на: 12.05.2020 г.