Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров, Машинно-технологичен факултетПублична защита на: 11.07.2019 г.
проф. д-р инж. Иван Младенов Кралов, Факултет по транспортаПублична защита на: 25.07.2019 г.
доц. д-р инж. Камен Лазаров Перев, Факултет АвтоматикаПублична защита на: 17.09.2019 г.
доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев, Факултет Електронна техника и технологииПублична защита на: 26.09.2019 г.