Процедури за заемане на академичната длъжност „Старши преподавател”:


1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт