Процедури за заемане на академичната длъжност „Старши преподавател”:


1.2 Педагогика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен 5.13 Общо инженерство, Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика