Процедури за заемане на академичната длъжност „Старши преподавател”:


1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 5.13 Общо инженерство, Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика