Процедури за заемане на академичната длъжност „асистент”:


3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет