Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Венета Калинова Йосифова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.12.2022 г. от 13 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Петър Иванов Стоев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.01.2023 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Галя Стоянова Здравчева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.02.2023 г., от 13.00 ч в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207