Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. Христо Георгиев Горгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.07.2020, от 14.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Михаела Атанасова Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.07.2020, от 13.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:ас.инж. Кирил Емилов Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.09.2020 г. от 13.00 часа в Конферетна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Десислав Андреев Андреев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.09.2020 от 13 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. Елена Атанасова Благова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.09.2020 г. в От 13 ч. В зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. Боян Светославов Костадинов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.09.2020 година - 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ-ТУ-София

Кандидат:инж. Николай Стоюв Катранджиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.09.2020 г. от 13.00 ч. в зала 4425 в IV корпус на ТУ-София, филиал Пловдив

Кандидат:маг. инж. Николай Данданов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:05.10.2020 г.; 13:00 часа в ТУ-София; конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Йордан Лазаров Милев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.10.2020 г. от 13 ч. в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София