Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:доц. д-р Христо Цветанов Търнев
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:22.01.2018 година; 15.00 часа в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Веселина Красимирова Димитрова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.02.2018 г. от 15:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Георги Петров Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.02.2018 г. - 15:00 часа в конферентната зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. Корнелия Бончева Костова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.03.2018 г. от 10:30 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. Маргарита Славова Пенева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.03.2018 г. от 12:30 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг.инж. Борис Пламенов Петров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.03.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Николай Димитров Димитров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.03.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Мирослав Станиславов Алексиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.03.2018 от 15.30 часа в ТУ- София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Весела Георгиева Кайнакчиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.03.2018 г. от 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Ваня Василева Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.03.2018 г.от 15.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Ивайло Тошков Найденов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.3.2018 г. от 15.00 ч. в Конферентна зала на БИЦ в ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Рада Боянова Вълчева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.03.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Радостина Атанасова Христова-Минчева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.03.2018 г. от 14:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Марин Свтославов Алдимиров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.03.2018 г. - 13:00 часа в конферентната зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Диана Пламенова Танева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.03.2018, 15.00 ч. в БИЦ -зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:инж. Константин Стефанов Чукалов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.03.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Анастас Николов Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.03.2018 год., 13:00 часа в конферентлата зала на БИЦ при ТУ - София