Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Амусу Дороте
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.07.2019 от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Иван Илиев Ташев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.07.2019 г. от 11.30 ч. в зала 4425 в IV корпус на ТУ-София, филиал Пловдив

Кандидат:маг. инж. Здравка Николова Чобанова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.07.2019 г. - 13:00 ч. в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:проф. д-р инж. Иван Младенов Кралов
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:25.07.2019 г., от 14.00 часа в Конферентната зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Иво Ангелов Ангелов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.09.2019 г., от 13.30 часа в УСОБ гр. Созопол, зала №1.

Кандидат:маг. инж. Борислав Тодоров Ганев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.09.2019 от 13.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:Кирил Райчев Петков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.09.2019 г, 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:доц. д-р инж. Камен Лазаров Перев
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:17.09.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Николай Георгиев Братованов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.09.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Иван Павлов Топалов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.09.2019 г от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:ас. инж. Димитър Христов Бадаров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.09.2019 г. от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:26.09.2019 от 15.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Стефан Василев Калчев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.09.2019 г. от 15:00 часа в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:проф. д-р инж. Валери Марков Младенов
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:01.10.2019 год. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:проф. д-р инж. Владимир Пулков
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:03.10.2019 г. - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ про ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Малина Колева Димитрова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.10.2019 год. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Петя Тихомирова Петкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.10.2019 г. от 11.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:ас.инж. Александър Емилов Грънчаров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.10.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Димитър Здравков Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.10.2019 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Стоян Александров Вучев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.11.2019 от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ