Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:ас. маг. инж. Ангел Стоянов Петлешков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.01.2019г. От 13.00 часа в Конферентна залана БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Христо Милушев Хаджиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.1.2019 г. от 15.00 ч. в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Антония Димитрова Михайлова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.01.2019г, 15:00ч в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Николай Вакрилив Вакрилов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.01.2019 г. от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг.инж. Камелия Стоянова Райнова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:05.02.2019 г. в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Галя Веселинова Павлова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.02.2019 г. от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:ас. маг. инж. Деница Кирева-Михова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.02.2019 г. от 15,00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:ас. маг. инж. Димитър Атамян
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.02.2019 г.от 15.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Стела Ветова – Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.02.2019 г. от 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Николай Димитров Паунков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.2.2019 г. от 13.00 ч. в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Константин Венедиктов Райков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.2.2019 г. от 10.00 ч. в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Дилян Иванов Димитров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.02.2019г. От 13.00 часа в Зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Диляна Димитрова Колева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:5.3.2019 г. от 15.00 ч. в БИЦ - зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. мат. Златина Ценова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.03.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:Отман Отман Ахмед
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.03.2019 г. от 15.00 ч. в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. Мария Делова Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.03.2019 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. инж. Мартин Орлинов Истатков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.03.2019 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. инж. Здравка Георгиева Симеонов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.03.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Пламен Георгиев Мъцински
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.3.2019 г. от 14.00 ч. в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Калина Николаева Ангелова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.03.2019 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:ас. маг. инж. Росен Милчов Божилов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.03.2019 г. от 13.00 ч. в ТУ - София, Филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Саранг Марути Патил
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.03.2019 г. - 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Шайк Джейвид Рашийд
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.03.2019 г. - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Хитеш Синг
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.03.2019 г. - 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Соумя Ранджан Самал
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.03.2019 г - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Иле Димитриевски
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.03.2019 г. от 13 ч. в ТУ-София Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Таня Бечева Гигова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.04.2019 г. от 15.00 ч. в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:ас. маг. инж. Красимир Симеонов Гълъбов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.04.2019 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София, бул. "Климент Охридски" № 8