Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. Мартин Красимиров Златков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.10.2019 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. Стефан Здравков Маринов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.10.2019 г. От 13.00 чакса в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Арбър Шефчет Перчуку
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.10.2019 г. от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг.инж. Емил Иванов Енчев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.10.2019 г. 13.00 часа в Конферентна зала БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. Петър Петров Петров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.10.2019, от 16.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Геновева Евгениева Шмидтманн
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.10.2019, от 14.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Димитър Здравков Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.10.2019 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Константин Василев Костов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.10.2019 г. от 15:00 часа в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:доц.д-р Росен Пешев Митрев
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:31.10.2019 г. От 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Стоян Александров Вучев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.11.2019 от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:инж. Каруна Сурякант Бозале
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.11.2019 г. - 15:00 часа в конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Петър Василев Маринов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.11.2019 от 13 ч. в зала БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.01.2020 г. от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София