Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Георги Николов Панов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.03.2021 г. от 13.00 часа в Конферентната зала на БИЦ.

Кандидат:маг. инж. Цвети Христов Хранов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.03.2021 - 15 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Божидар Йорданов Раков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.04.2021 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Светослав Димитров Славов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.04.2021 г. от 13:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Мехмед Кадир Хасан
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.04.2021 г. от 13:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:инж. Тодор Цветиев Гаврилов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.04.2021 г. от 14.00 часа в Конферетната зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:инж.диз. Нели Красимирова Николова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.05.2021 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Ивелина Христова Методиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.05.2021 г. от 13:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Гаврил Михайлов Гаврилов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.05.2021 в БИЦ

Кандидат:маг.инж. Виктор Валентинов Арсов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.06.2021 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:ас. маг. инж. Владислав Йорданов Мазнички
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.06.2021 г., от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Атанаси Минчев Ташев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.06.2021 г. от 13.00 часа в Конферентната зала на БИЦ на ТУ-София