Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Диана Пламенова Танева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.03.2018, 15.00 ч. в БИЦ -зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Марин Свтославов Алдимиров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.03.2018 г. - 13:00 часа в конферентната зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:инж. Константин Стефанов Чукалов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.03.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Анастас Николов Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.03.2018 год., 13:00 часа в конферентлата зала на БИЦ при ТУ - София

Кандидат:маг. инж. Евгения Петкова Василева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.05.2018 г. от 14:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:проф. д-р инж. Снежана Тодорова Йорданова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:05.06.2018 год. от 13.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Димитър Атанасов Гърневски
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.06.2018 от 14.00 ч. в ТУ- София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Янко Иванов Ралев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Георги Симеонов Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Велислав Петков Ценов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Виктор Росенов Стойнов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.06.2018 г. - 17:00 часа в гр. Созопол, конферентна зала на УСОБ "Лазур" на ТУ - София