Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Ангел Стефанов Гарабитов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.01.2021г от 13:00ч в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Мигленна Красимирова Тодорова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.01.2021 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София

Кандидат:маг. инж. Мехмед Кадир Хасан
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.02.2021 г. от 13:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг.инж.Ради Несторов Несторов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.02.2021 от 15.00 в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Владислав Емилов Петров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.02.2021 г. от 15:00 ч. в Конферентна зала БИЦ ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Николай Теодосиев Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.02.2021 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. ик. Христиан Юриев Даскалов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.03.2021 г. от 15.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. инж. Мария Цонева Павлова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.03.2021 г. - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8