Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. Христо Георгиев Горгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.04.2020, от 14.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Михаела Атанасова Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.04.2020, от 16.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Юлия Велинова Калъпчийска
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.04.2020 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Диан Милчев Илиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.05.2020 г. от 13.00 часа в ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8, Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:маг. Росен Юлианов Такев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.05.2020 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ

Кандидат:проф.д-р инж. Иво Кръстев Малаков
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:12.05.2020 г. От 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Антони Иванов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.05.2020 г. ; 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:ас. инж. Боян Ангелов Дочев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.05.2020 от 15.00 ч. в ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Йордан Лазаров Милев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.05.2020 г. от 13 ч. в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Зоран Любчо Златев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.05.2020 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Иван Евтимов Бачев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.05.2020 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. Анжела Андреева Андреева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.06.2020 г. От 15.00 ч. в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. Огнян Тодоров Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.06.2020 г. от 13.00 ч. в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Борис Тодоров Демирков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.06.2020 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. Елена Георгиева Георгиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.06.2020 г. от 11:00 ч. в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Емил Петров Мечков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.06.2020 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Златин Андреев Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:30.06.2020г., от 15.00 часа. в конферентната зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:ас.инж. Кирил Емилов Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.07.2020 г. От 13.00 часа в Конферетна зала на БИЦ на ТУ-София