Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Васил Емилов Раденков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.09.2017 г. от 15:00 в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Камен Христов Христов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:02.10.2017 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Никола Неделчев Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.10.2017г., 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Ивайло Георгиев Иванов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.10.2017г. От 15.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:инж. Чаудхари Манохар Сантош Бикубай
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:09.10.2017 - 13:00 часа в ТУ - София - конферентна зала на БИЦ

Кандидат:ас.инж. Десислава Стефчова Георгиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:09.10.2017 г. От 15.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Камен Цветанов Грозданов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.10.2017 г. от 15:30 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Йорданка Тончева Славчева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.10.2017 г. от 13:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Мария Савова Евтимова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.10.2017 г. оот 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Иван Стефанов Петров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.10.2017 г. от 13:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Николай Петков Острев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.10.2017 г. от 17.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Иван Стефанов Станев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.10.2017 г. от 15:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. ик. маг. юр. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:31.10.2017г , 13:00ч в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Николай Вълчев Милков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.11.2017 г. от 14:00 часа в Залата на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Цветомир Методиев Стоянов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.11.2017 от 13.00 часа в БИЦ на ТУ-София