Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. Мат. Христо Генчев Генев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.12.2017 г., 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Веселина Красимирова Димитрова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.02.2018 г. от 15:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. Корнелия Бончева Костова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.03.2018 г. от 10:30 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. Маргарита Славова Пенева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.03.2018 г. от 12:30 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг.инж. Мирослав Станиславов Алексиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.03.2018 от 15.30 часа в ТУ- София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Ваня Василева Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.03.2018 г.от 15.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Весела Георгиева Кайнакчиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.03.2018 г. от 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8