Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Николай Петев Браянов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.03.2020 г. в Технически университет - София, Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:маг. Михаела Атанасова Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.04.2020, от 16.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Христо Георгиев Горгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.04.2020, от 14.00 ч в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Юлия Велинова Калъпчийска
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.04.2020 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Диан Милчев Илиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.05.2020 г. от 13.00 часа в ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8, Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:маг. Росен Юлианов Такев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.05.2020 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ

Кандидат:маг. инж. Антони Иванов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.05.2020 г. ; 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Иван Евтимов Бачев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.05.2020 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Зоран Любчо Златев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.05.2020 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8