Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:Павел Станимиров Цанков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.02.2022г., 15ч. в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:Малте Пел
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.02.2022, от 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ София, бул. "Св. Климент Охридски"№ 8

Кандидат:маг. Марлена Йорданова Данева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.02.2022 г. от 10:30 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Мартин Юлиянов Маринов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.03.2022 г. от 15.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Огнян Любчов Сандов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.03.2022 г. от 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Боян Атанасов Бахчеванов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.04.2022 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Кирил Андреев Копаранов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.04.2022 г. от 13 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София