Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Саранг Марути Патил
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.03.2019 г. - 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Шайк Джейвид Рашийд
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.03.2019 г. - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Хитеш Синг
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.03.2019 г. - 15:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Соумя Ранджан Самал
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:26.03.2019 г - 13:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Иле Димитриевски
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.03.2019 г. от 13 ч. в ТУ-София Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:Момчил Петров Василев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.04.2019 г. от 13:00 ч.. в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8 - БИЦ

Кандидат:маг. инж. Таня Бечева Гигова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.04.2019 г. от 15.00 ч. в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:ас. маг. инж. Красимир Симеонов Гълъбов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:23.04.2019 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София, бул. "Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг. инж. Ваня Милкова Славова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.05.2019 г. от 15.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:ас. маг.инж. Димитрия Михайлова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.05.2019 г. - 15:00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Викас Вишну Гайкуайд
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.05.2019 г. от 13,30 ч. в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Круме Андреев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.06.2019 г. - 15:00 часа в ТУ - София, конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Басри Кул
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.06.2019 г. от 13.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ