Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Ивелина Христова Методиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.05.2021 г. от 13:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:ас. маг. инж. Борислав Любенов Ангелов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.5.2021 г. от 13.00 ч. в Конферентна зала на БИЦ в ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Гаврил Михайлов Гаврилов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.05.2021 в БИЦ

Кандидат:маг.инж. Виктор Валентинов Арсов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.06.2021 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Атанаси Минчев Ташев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.06.2021 г. от 13.00 часа в Конферентната зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:доц. д-р Малинка Спасова Иванова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.06.2021 г. 15.00 ч. в конферентна зала БИЦ

Кандидат:маг. инж. Ангел Огнянов Хиндов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:30.06.2021 г. от 11:00 часа в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. Габриела Пенева Пенева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.07.2021 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:маг.инж. Даниела Тодорова Минчева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.07.2021 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Димитър Живков Кромичев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.07.2021г. 15:00 часа в зала 4425 в ІV корпус на ТУ - София, филиал Пловдив

Кандидат:маг.инж. Теодора Христова Христева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.07.2021г. 13:00 ч. в зала 4425 в ІV корпус на ТУ - София, филиал Пловдив