Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:проф. д-р инж. Снежана Тодорова Йорданова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:05.06.2018 год. от 13.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Димитър Атанасов Гърневски
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.06.2018 от 14.00 ч. в ТУ- София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Янко Иванов Ралев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Георги Симеонов Георгиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:14.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Велислав Петков Ценов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.06.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Йордан Георгиев Ковачев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:21.06.2018 г. - 13,00 часа в конферентната зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. Владимира Костова Тенева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.06.2018 г. от 11:00 часа в зала 1207 на ИПФ, гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59

Кандидат:маг. инж. Виктор Росенов Стойнов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:28.06.2018 г. - 17:00 часа в гр. Созопол, конферентна зала на УСОБ "Лазур" на ТУ - София

Кандидат:маг. инж. Антоанета Георгиева Димитрова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.07.2018 г. от 10:00 часа в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Кремена Йорданова Димитрова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:09.07.2018 г. от 14:00 часа в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:ас. инж. Асен Димитров Вергов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.07.2018 г. от 15.00 часа в ТУ- София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. Бела Иванова Бонева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.07.2018 г. от 13.00 часа в зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридски" № 8

Кандидат:доц. д-р инж. Светла Димитрова Стоилова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:30.07.2018 г., от 13.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Васил Стоилов Драмбалов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.09.2018г. От 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Съби Тодоров Събев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.09.2018 г. от 13.00 часа в ТУ - София, Филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:ас. маг. инж. Станимир Иванов Пенчев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.09.2018 г. от 11.00 часа в ТУ - София, Филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Реджеп Абдурахим Шакири
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018г. От 15.00 часа в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:ас. маг. инж. Иван Петров Мараджиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018 от 11.00 ч. в зала на Техническия университет - София, бул. „Св. Климент

Кандидат:маг. инж. Везир Мехмед Реджепи
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018г. От 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:проф. д-р Славка Славчева Цанова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:18.09.2018 г. от 15.00 в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:ас. маг. Силвия Костадинова Баева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.09.2018г, 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:доц. д-р Дориан Асенов Минков
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:01.10.2018 г. от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ