Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Нури Бериша
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.03.2023 г. от 15:00 ч. в Конферентна зала БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Даниел Михайлов Митев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.03.2023г., 15 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ София

Кандидат:маг. инж. Красимир Тончев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.04.2023 г. - 13:00 часа в конферентна зала на БИЦ - ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Ангел Димитров Пенев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.04.2023 г. от 16:00 часа в Конферентна зала на БИЦ - ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Росен Павлов Цеков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.04.2023 г. от 14:00 часа в Конферентна зала на БИЦ - ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Цветослава Кьосева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.04.2023 г. 13:00 часа в конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Ива Йорданова Драгановска
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:24.04.2023 г. от 15:00 ч. в Конферентна зала БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Христо Михайлов Стоев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.04.2023 г. от 13 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Ана Габриелова Банкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.04.2023г. 15:00ч. в Конферентна зала на БИЦ, ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Иван Николов Димчев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.04.2023 г. от 15:00 часа в конферентна зала на БИЦ - ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Николай Нестoров Грозев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.04.2023 г. от 13:00 часа в конферентна зала на БИЦ - ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Пламен Огнянов Наков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:02.05.2023 г. от 15 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг.инж. Александър Валентинов Христов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.05.2023 г. от 15 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:05.06.2023г. 13:00ч. в Конферентна зала на БИЦ, ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8