Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Ивайло Начев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.12.2023 г. - 15:00 ч. в конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Теодора Сечкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.12.2023 - 13:00 ч. в конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Евгени Веселинов Събев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:19.12.2023 от 13 часа в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Александър Колев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.01.2024 г. - 15:00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. Мирослав Цонев Маринов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.01.2024 г. от 14:00 ч. в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Цветозар Дамянов Цанев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.01.2024г. 15:00ч. в Конферентна зала на БИЦ, ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Петя Иванова Цветкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:30.01.2024 г. от 13:00 ч. в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг.инж. Антония Янчева Василева-Русева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:30.01.2024 г. от 11:00 ч. в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Жулиета Атанасова Едрева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.02.2024 г. от 13:00 ч. в ТУ-София, ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг. инж. Емил Руменов Григоров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.02.2024, от 15:00 ч в Конферентната зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Антуан Христов Ангелов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.02.2024 от 13 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Александра Николаева Георгиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:07.03.2024 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София