Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:маг. инж. Елена Петкова Калчева-Йовкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.01.2020 г. от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Мирослав Христов Христов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:18.02.2020 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Цветан Маринов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.02.2020 г. ; 13:00 часа в конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Николай Петев Браянов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.03.2020 г. в Технически университет - София, Конферентната зала на БИЦ