Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични защити за придобиване на научна степен:


Кандидат:доц. д-р инж. Светла Димитрова Стоилова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:30.07.2018 г., от 13.00 часа в ТУ-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:ас. маг. инж. Станимир Иванов Пенчев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.09.2018 г. от 11.00 часа в ТУ - София, Филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:маг. инж. Съби Тодоров Събев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:03.09.2018 г. от 13.00 часа в ТУ - София, Филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, ІV корпус, зала 4425

Кандидат:ас. маг. инж. Иван Петров Мараджиев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018 от 11.00 ч. в зала на Техническия университет - София, бул. „Св. Климент

Кандидат:маг. инж. Реджеп Абдурахим Шакири
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018г. От 15.00 часа в Конферентна зала БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Везир Мехмед Реджепи
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.09.2018г. От 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Костадин Филипов Стоянов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:10.09.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:ас. маг. инж. Юлиян Асенов Генов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.09.2018 г. от 13.30 часа в гр. Созопол, УСОБ в зала №1

Кандидат:ас. маг. Силвия Костадинова Баева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:20.09.2018г, 13.00 часа в зала на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Георги Петров Козлев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:25.09.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:ас.инж. Георги Делчев Томов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.09.2018, 13.00 ч. в Конферентна зала на БИЦ в ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Вела Минчева Симеонова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:27.09.2018 от 15 ч. в конферентна зала на БИЦ

Кандидат:проф. д-р Славка Славчева Цанова
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:01.10.2018 от 15.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:доц. д-р Дориан Асенов Минков
За научна степен:Доктор на науките
Дата и място на зашитата:01.10.2018 г. от 13.00 часа в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Станислав Юлиянов Филипов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:02.10.2018 г. - 13:00 часа в конферентната зала на БИЦ, ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Върбинка Василева Стефанова-Стоянова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.10.2018 от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг.инж. Лало Кънчев Вълчков
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:04.10.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Невен Красимиров Николов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:08.10.2018 от 15 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Иван Николаев Денев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:8.10.2018 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на ТУ - София в БИЦ, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг.инж. Георги Руменов Цочев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.10.2018 от 13 ч. в Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Атанас Танев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:11.10.2018 от 15.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Стефан Руменов Бобев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.10.2018 от 15.00 часа в Технически университет-София, Конферентна зала на БИЦ

Кандидат:маг. инж. Калоян Петков Димитров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:16.10.2018 г. от 15.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Иван Ивов Иванов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:17.10.2018 г. от 15:00 в ИПФ-Сливен, зала 1207

Кандидат:маг.инж. диз. Настасия Радославова Драгнева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:22.10.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:ас.инж. Светла Луканова Иванова - Василева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:29.10.2018 г. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Юлиян Анестиев Петров
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:05.11.2018 г. от 15.00 часа в Залата на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Росен Венциславов Русанов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:05.11.2018 г., от 13.00 часа в залата на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:ас. инж. Искра Сашова Симова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:6.11.2018 г. от 15:00 часа в Конферентна зала на ТУ - София в БИЦ, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Радослав Радков Костов
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:06.11.2018 г., от 13.00 часа в залата на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг.инж. Анелия Иванова Цанова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:12.11.2018 г. от 13:00 часа в в Конферентна зала на ТУ - София в БИЦ, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:маг. инж. Мария Манолова Петкова
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:13.11.2018 г. от 15.00 часа в Залата на БИЦ на ТУ-София

Кандидат:маг. инж. Веселина Росенова Трашлиева
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.11.2018 год. от 13.00 часа в Конферентна зала на БИЦ на ТУ - София, бул. "Св. Климент Охридскски" № 8

Кандидат:Костадин Иванов Зашев
За научна степен:Доктор
Дата и място на зашитата:15.11.2018 г. от 15,00 часа в Конферентна зала на БИЦ в ТУ-София.