Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 18.07.2019 в Технически университет - София, Конферентната зала на БИЦ от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на професор д-р инж. Тодор Стоянов Джамийков на тема: Оптоелектронни и сензорни системи

На 22.07.2019 в Технически университет-София, Конферентната зала на БИЦ от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев на тема: Моделиране на електронни преобразуватели в системи с децентрализирано производство на електроенергия

На 23.07.2019 в в залата на БИЦ на ТУ-София от 13:00 часа. ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Юлиян Асенов Генов на тема: Изследване на аеродинамичното взаимодействие и определяне и редукция на възникващите динамични натоварвания при ветрогенератори от висок клас