Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 10.12.2020 в Технически университет - София, Конферентна зала на БИЦ, от 13.00 ч. ще се проведе публична лекция на професор доц. дтн инж. Радостина Ангелова Ангелова на тема: "Нови методи за създаване на сплитки".