Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 10.09.2018 в Библиотечно-Информационен Център на ТУ-София от 13.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Валентин Ганчев Иванов на тема: Медицински дозатори за течности

На 17.09.2018 в Библиотечно-Информационен Център на ТУ-София от 13.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Геновева Кирилова Владимирова на тема: Организационни принципи в дизайна на средства за визуална комуникация