Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 26.11.2018 в В конферентната зала на БИЦ при ТУ-София от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Милена Милкова Лазарова-Пеева на тема: Волейбол за студенти без спортна специализация

На 27.11.2018 в В конферентната зала на БИЦ при ТУ-София от 13.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Велизар Васков Лозанов на тема: Физическото възпитание и спорта във висшите училища - цели и задачи