Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 26.09.2018 в ТУ -София, филиал Пловдив, ул.Ц. Дюстабанов № 25, ІV-ти корпус, зала 4425 ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Иван Владимиров Рачев на тема: "Алгоритми за обработване на сигнала в някои оптоелектронни и медицински системи"