Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 17.05.2021 в Конферентна зала на БИЦ – ТУ-София от 13:00 ч. ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Борислав Митков Игнатов на тема: "Съвместна работа на енергиен блок на лигнитни въглища с газотурбинен агрегат”

На 18.05.2021 в ТУ-София от 13.00 часа в зала 3236 ще се проведе публична лекция на доцент д-р Боряна Георгиева Георгиева на тема: Теоретични аспекти на дизайна

На 20.05.2021 в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София от 13:00ч. ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Александър Стоянов Митов на тема: „Анализ, синтез и експериментално изследване на електрохидравлични задвижващи системи“